ترک صلوات و دعا کردن به دعاهای شخص 
مانند رها کردن سرچشمه 
و به دنبال جوی آب و یا حوض گشتن است ؛ 
زیرا وقتی برای وسعت مقام و درجه ی واسطه ی فیض دعا می شود ، 
دعاهای شخصی هم در آن گنجانده شده است .

آیت الله بهجت"ره"تاریخ : سه شنبه 8 فروردین 1396 | 09:15 ق.ظ | نویسنده : علی اکبر برجعلی | نظرات