ما آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم ، نه اینکه با هر قیمتی زندگی کنیم زندگی ما حکایت یخ فروشی است که از او پرسیدند؟ فروختی ؟ گفت نه ولی تمام شد!! تاریخ : پنجشنبه 22 تیر 1396 | 08:58 ق.ظ | نویسنده : علی اکبر برجعلی | نظرات