110 بار عقیق و 110 بار صدف
110 بار خورد تیرِ کمانت به هدف

110 بار زنم پر به سرایت به شعف
110 مرتبه قربان شهنشاه نجف 


تاریخ : پنجشنبه 9 فروردین 1397 | 10:39 ق.ظ | نویسنده : علی اکبر برجعلی | نظرات