در این شرایط اقتصادی این صحبت رهبری را چندین بار بخوانید:

برادران عزیز ، خواهران عزیز ، فرزندان عزیز من ، جوانان ! هرچه انتخاب کنید برای خودتان انتخاب کرده‌اید . انتخاب خوب شما به خود شما برمیگردد ؛ اگر انتخاب با غفلت انجام بدهید که انتخاب بدی از آب دربیاید و از کار دربیاید ، بدی‌اش به شما برمیگردد.

بشناسید و انتخاب کنید؛ به وفاداریشان به انقلاب و به مرعوب نشدنشان خاطر جمع شوید، آنوقت رأی دهید.

سخنان مقام معظم رهبری در تاریخ پنجم اسفند یکهزارو سیصد و نود و چهار
تاریخ : چهارشنبه 10 مرداد 1397 | 10:21 ق.ظ | نویسنده : علی اکبر برجعلی | نظرات